preloader

شیر فشار شکن چیست؟ بررسی کامل شیر فشار شکن

  P R V یا شیر فشار شکن وسیله ای است که برای کاهش یا شکستن فشار سیال ها استفاده میکنند، در صنایع از سیستم لوله کشی    حفاظت کرده و از فشار اضافی جلوگیری می کند. این فشار شکن ها باعث افزایش ایمنی آنها می شود و از صدمه [...]

بیشتر بخوانید